Butiker och banker måste anmäla till länsstyrelsen om de ska sätta upp kameraövervakning. Andra arbetsgivare måste ansöka om tillstånd och det ska finnas en överenskommelse mellan facket och arbetsgivaren. När länsstyrelsen undersöker en ansökan om att få sätta upp kameraövervakning på en arbetsplats så tittar man på flera saker. Det första man gör är att se vilket syfte kameraövervakningen har. Det ska handla om att man vill förebygga eller avslöja brott på arbetsplatsen. Banker ligger speciellt i riskzonen eftersom de hanterar stora mängder pengar varje dag och det finns alltid en risk för rån. 

Var får man sätta upp kameraövervakning? 

Om man vill installera kameraövervakning i en affär, bank, tunnelbana eller parkeringshus behöver man numera bara anmäla kameraövervakningen till länsstyrelsen. Däremot måste man ansöka om tillstånd om man vill övervaka en allmän plats, det kan till exempel röra sig om ett torg eller en stadskärna. Ska kameraövervakningen ske på en plats dit allmänheten inte har tillträde, det kan röra sig om en skola, personalrum, fabrik eller liknande så behöver man inte ansöka om tillstånd. Det är dock viktigt att man med skyltar och dekaler informerar om att kameraövervakning pågår.

Hur används materialet från kameraövervakning? 

Lagen säger att endast ett fåtal personer ska ha tillgång till bildmaterialet. Det brukar vara någon av cheferna på en arbetsplats eller den som är ansvarig för säkerheten som tittar på filmerna. Det är viktigt att den som går igenom bilderna inte berättar till någon annan än polisen vilket innehåll som finns i filmerna. Det finns speciella regler för hur länge man får spara filmerna. Har man fått tillstånd från länsstyrelsen att sätta upp kameraövervakning så får materialet inte sparas längre än i två månader. Det är inte tillåtet att skicka vidare filmerna vie email eller chat eller på annat sätt. 

Är det vanligt med kameraövervakning? 

Kameraövervakning blir bara vanligare och vanligare. I storstäderna har antalet tillstånd för kameraövervakning fördubblats de senaste tio åren. Datainspektionen är ansvarig för att reglerna kring kameraövervakning följs på platser där man inte behöver något tillstånd, till exempel i närheten av en bankomat. Länsstyrelsen har tillsynsansvar på platser som är öppna för allmänheten. Om man inte följer de regler som finns kring kameraövervakning, till exempel att ansöka om tillstånd eller att informera om övervakningen riskerar man att dömas till böter eller i allvarliga fall till och med till fängelse. Man kan även bli skyldig att betala skadestånd.