Webb och trender

Kategori: Ekonomi

Förnybar Energi och Elavtal

I takt med att världen står inför ökande miljöutmaningar har intresset för förnybar energi skjutit i höjden. Bland olika former av grön energi har solceller framträtt som en av de mest lovande teknologierna. Denna artikel utforskar betydelsen av förnybar energi, med särskilt fokus på solcellers roll i omställningen till en hållbar energiförsörjning.

Vad är Förnybar Energi?

Förnybar energi kommer från källor som ständigt återbildas på jorden, till skillnad från fossila bränslen som kol och olja som tar miljontals år att bildas. De huvudsakliga formerna av förnybar energi inkluderar solenergi, vindkraft, vattenkraft, biomassa och geotermisk energi. Användningen av förnybar energi minskar beroendet av fossila bränslen, vilket är avgörande för att bekämpa klimatförändringarna och skydda vår planet.

Solcellernas Roll i Förnybar Energi

Solceller omvandlar solens ljus direkt till elektricitet och är en av de mest effektiva metoderna för att generera förnybar energi. De kan installeras nästan överallt – på tak, i solparker och till och med integrerade i byggnadsmaterial. Fördelarna med solceller inkluderar:

 • Låg driftskostnad och minimalt underhåll.
 • Möjligheten att generera el lokalt, vilket minskar behovet av långa transportledningar.
 • En nästan obegränsad energikälla i solen.
 • Förbättring av energisäkerheten genom att minska beroendet av importerade fossila bränslen.

Denna teknologi har potentialen att revolutionera hur vi producerar och konsumerar energi, speciellt när den kombineras med andra förnybara källor och energilagringssystem.

Utmaningar och Lösningar

Trots de många fördelarna med solceller och förnybar energi finns det utmaningar som behöver adresseras. Dessa inkluderar höga initiala investeringskostnader, behovet av stora ytor för solparker och utmaningen med intermittent produktion – solceller genererar till exempel ingen el under natten. Lösningar på dessa utmaningar inkluderar:

 • Subventioner och ekonomiska incitament för att sänka investeringskostnaderna.
 • Utveckling av mer effektiva solceller som kan generera mer el per kvadratmeter.
 • Investeringar i batterilagringslösningar för att lagra överskottsenergi.
 • Smart nätteknik som kan balansera utbud och efterfrågan på el mer effektivt.

Genom att ta itu med dessa utmaningar kan vi accelerera övergången till en mer hållbar och resilient energiförsörjning.

Med teknologiska framsteg och minskande kostnader är framtiden ljus för solceller och förnybar energi. Experter förutspår en exponentiell tillväxt av solenergi de kommande årtiondena, vilket kan leda till att solceller står för en betydande andel av världens energiproduktion. Denna tillväxt kommer inte bara att minska klimatpåverkan utan också skapa miljontals jobb inom förnybar energi, vilket bidrar till ekonomisk utveckling världen över.

Få finansiell flexibilitet med en flexibel kontokredit

Allt fler privatpersoner runt om i vårt avlånga land har valt att skaffa sig en flexibel kontokredit. Detta populära finansiella verktyg erbjuder en flexibilitet som få andra lån och krediter kan matcha. De har flera fördelar som kan underlätta hanteringen av din ekonomi – läs vidare så får du reda på vilka dessa är!

3 betydande fördelar med en flexibel kontokredit

Till de mest betydande fördelarna med att skaffa en flexibel kontokredit hör:

 • Tillgången till pengar vid behov. Den enskilt viktigaste funktionen hos en sådan här kredit är möjligheten att kunna låna pengar vid behov. Du får helt enkelt tillgång till ett konto som är kopplad till en kredit med ett visst kreditutrymme. Inom ramen för detta utrymme kan du sedan låna pengar närhelst du behöver dem. Du behöver inte ansöka om ett nytt lån varje gång ett nytt behov uppstår. Istället kan du låna och återbetala pengar om och om igen, vilket ger en exceptionell bekvämlighet och ekonomisk beredskap.
 • Anpassningsbara återbetalningar. En annan betydande fördel med en flexibel kontokredit är möjligheten till anpassningsbara och flexibla återbetalningar. Som låntagare kan du välja att betala tillbaka det belopp som du har lånat över en tid utifrån din individuella situation. Om du har möjlighet att betala tillbaka hela krediten på en gång kan du göra det, men du kan även välja att dela upp betalningen över en längre tid.
 • Räntan beräknas endast på utnyttjat belopp. När du tar ett vanligt banklån betalar du redan från start ränta på hela lånebeloppet. Men när det kommer till kontokrediter beräknas faktiskt räntan endast på det utnyttjade beloppet. Därmed kan du i teorin göra stora besparingar, då du slipper betala ränta på den del av krediten du inte använder. Detta gäller i synnerhet om du inte behöver utnyttja hela det tillgängliga beloppet på en gång.

Krediten är värdefull i dagens oförutsägbara ekonomi

Kontokrediter som är flexibla erbjuder en stor finansiell flexibilitet. Därmed är de utmärkta att använda om du behöver snabb tillgång till pengar, anpassningsbar återbetalning och effektiv hantering av din likviditet. Kreditens förmåga att anpassa sig till ditt specifika behov och dina omständigheter gör den värdefull i dagens oförutsägbara och föränderliga ekonomi.

Då bör du överväga att låna 2000 kronor

Det är viktigt att du som låntagare förstår när du bör överväga att låna 2000 kr respektive avstå från att göra detta. Så är fallet för att du ska kunna hantera din privatekonomi på bästa möjliga sätt. För ett lån kan nämligen vara en livboj och livlina att förlita sig på i tider av ekonomisk turbulens och oro. Du kan använda de lånade pengarna för att kunna göra ett stort inköp eller täcka en oförutsedd utgift. Men samtidigt är det också viktigt att vara medveten om riskerna.

De lån som det pratas mest om i medier och i samhällsdiskussionen är de större lånen. Men även de mer småskaliga lånen har sin plats i diskussionen. Det finns många olika scenarier där det kan vara bra att låna 2000 kr och använda dessa på ett förnuftigt sätt. Läs vidare så tipsar vi om några av dessa!

3 sätt att låna 2000 kr och använda dessa på ett förnuftigt sätt

Dessa är några av de situationer där det kan vara värt att överväga att ta ett mindre lån på ett par tusenlappar:

 • Du vill täcka oförutsedda utgifter. Livet är oförutsägbart och det är lätt hänt att det uppstår utgifter som du inte har räknat med. Några exempel på sådana är en bilreparation, en vitvara i hemmet som går sönder eller att du får en dyrare tandläkarräkning än vad du har räknat med. Om du saknar täckning för dessa utgifter i din budget gör du bäst i att låna 2000 kr för att på så sätt kunna täcka de oförutsedda utgifterna.
 • Täcka gapet mellan två löner. Kassaflödet är inte bara ett problem i många svenska företag utan även i många hushåll runt om i landet. Anledningarna till detta kan vara flera, men en vanlig orsak är att ett gap plötsligt uppstår mellan två löner. Du har skralt om pengar och det är för många dagar kvar till nästa löneutbetalning. Då kan du vilja täcka detta gap genom att ta ett mindre lån.
 • Finansiera en mindre investering. Du kanske behöver göra en mindre investering, såsom att gå en kortare kurs i jobbet eller liknande som du måste betala ur egen ficka. Eller så kanske du behöver göra ett litet inköp vilket kan ses som en investering. Även då kan det vara värt att låna några tusenlappar för att möjliggöra investeringen.

Vad är en guldsmed och vad gör denne egentligen?

Guldsmed är ett uråldrigt yrke som faktiskt har existerat i tusentals år. Under medeltiden hade dessa yrkespersoner en ställning som kan liknas vid dagens bankirer. Detta då de hade till uppgift att dels förädla guld men också att förvara detta för framtida användning. Förr i tiden arbetade de tillsammans i skrån men idag arbetar de mestadels ensamma. En stor andel av alla yrkespersoner inom denna kategori driver sin egen verksamhet.

Förädlandet av guld har förekommit i olika kulturer runt om i världen

Detta yrke har alltså funnits med oss sedan urminnes tider. Dess historia är därför global och innefattar flera olika kulturer. På de allra flesta av världens olika kontinenter ha man nämligen historiskt sett förädlat guld. Detta har dock gjorts på ett unikt sätt inom varje kultur och därmed har mängder av vackra och användbara föremål i guld skapats genom historien.

Några av de mest ikoniska guldföremålen är förstås de som har hittat i egyptiska sarkofager. Faraonerna och andra rika eller viktiga personer las ofta för att få sin sista vila i en gyllene kista, en sarkofag. Dessa är faktiskt så pass välbevarade att vi än idag kan förundras över dåtidens guldsmeders fantastiska hantverk. De tekniker som dessa använder sig av snappades sedermera även upp av de forntida grekerna och romarna. Detta ledde till att branschen växte explosionsartat, och romarna delade även med sig av sina kunskaper till spanjorerna.

Men även på många andra håll i Europa och övriga delar av världen har hantverket frodats. Det lever dessutom vidare än idag, men vad kan egentligen din lokala ädelsmed hjälpa dig med? Läs vidare så får du svaret!

Detta kan din lokala guldsmed vara behjälplig med

Exakt vilka tjänster din lokala guldsmed kan hjälpa dig med varierar från fall till fall. En mindre aktör jobbar nämligen på ett helt annat sätt än ett mycket större företag inom samma bransch. Dessutom kan det vara så att en yrkesperson är specialiserad på blott en av de många tjänster som kan tillhandahållas inom denna kategori.

Med detta sagt kan du högst sannolikt få hjälp med följande saker:

 • reparation av smycken
 • gravering av smycken
 • omarbetning av äldre smycken
 • tillverkning av helt nya smycken.

Dra dig därför inte för att kontakta din lokala guldsmed när du behöver laga smycken i Malmö!

Jämför lånekostnad

Alla kan någon gång behöva låna pengar. Nödsituationer kan uppstå, kanske har villan drabbats av en fuktskada eller så har bilen slutat fungera och du behöver köpa en ny bil. Finns det inte en tillräcklig buffert undansparad kan du låna 100 000 kr via MyLoan. För att kunna jämföra olika långivares villkor så kan du använda myloan.se!

Olika långivare har olika räntor

När man lånar pengar så ger dig någon ett lån som du sedan måste betala tillbaka. I de flesta fall tar långivaren ut en avgift för lånet, det man kallar för ränta. Du ska alltid jämföra olika kreditgivare. Det vanliga är att man kontaktar tre olika banker eller institut för att jämföra räntenivå, avbetalningstid och andra avgifter. Det är alltid det som man kallar effektiv ränta som du ska använda när du räknar ut hur mycket lånet kommer att kosta dig. Effektiv ränta är ränta plus uppläggningsavgifter och andra avgifter som kan tillkomma. Information om den effektiva räntan får du alltid i förköpsinformationen eller i lånevillkoren.

Hur fungerar myloan.se?

Myloan.se är en webplatform som jämför olika typer av lån. Det kan röra sig om billån, privatlån, bolån eller ett lån för att samla alla gamla lån under ett och samma lån. Du kan enkelt jämföra olika räntenivåer genom ett webformulär. Man skriver helt enkelt in den summa man vill låna, till exempel ”lån på 100 000 kronor”. Inom 24 timmar får du en lista med information och villkor för olika typer av lån. Du kan jämföra både totalkostnaden och månadskostnaden för ett lån. Givetvis sätts räntan alltid på individuell basis men informationen ger dig tillräckligt mycket information för att sedan bestämma om du ska gå vidare med ditt lån eller inte. Du kan både skicka email och ringa till myloan.se om du har några frågor eller funderingar kring ditt lån.

Vilken typ av ränta är bäst?

De flesta långivare erbjuder två olika typer av ränta, fast och rörlig. Fast ränta innebär att räntenivån inte ändras under bindningstiden, då betalar du exakt samma räntesats under fem eller tio år. Rörlig ränta följer marknadsräntorna och kan både gå upp och ner. Om du väljer rörlig ränta så är räntan alltid lägre jämfört med ett lån med fast ränta. Det kan dock kännas säkrare för dig om din familj med fast ränta och att veta hur mycket pengar du ska betala tillbaka varje månad.

Mer pengar på PPM-kontot trots högre avgift

Mer pengar på PPM-kontot trots högre avgift

Varje år tar Pensionsmyndigheten ut en administrationsavgift för att finansiera administrationen av premiepensionssystemet. Den avgift som tas ut av spararna ligger på i genomsnitt 0,06 procent, vilket per person motsvarar i snitt 87 kronor. Förra året var motsvarande siffror 80 kronor per person, vilket motsvarar 0,07 procent. För dig som enskild pensionssparare är avgiften 0,12 procent, vilket är en liten ökning från de 0,11 procent som administrationen låg på under fjolåret.

Taket för den administrationsavgift som myndigheten kan ta ut av en sparare ligger på 125 kronor och låg förra året på 120 kronor. En starkt bidragande orsak till att snittet för administrationsavgiften är blott 0,06 procent är att avkastningen på premiepensionsspararnas kapital var hög under 2016.

Det är regeringen som beslutar om hur hög denna administrativa avgift ska vara. För 2017 uppgår den till 625 miljoner, vilket är en ökning på 63 miljoner kronor från 2016 års 562 miljoner. I avgiften ingår bland annat uppstartskostnaden för premiepensionen, som enligt planerna ska vara slutbetald 2018.

Låt advisor maximera din värdeutveckling

Du som vill dra nytta av ditt allt större PPM-kapital kan med fördel anlita Advisor och låta dem förvalta ditt PPM-konto. Advisor är en svensk fondförvaltare som tillhandahåller PPM-förvaltning, det vill säga erbjuder sig att mot en kostnad förvalta sina kunders premiepensionskonton. De senaste 17 åren har Advisor haft en genomsnittlig årsavkastning på cirka 10 procent, vilket är högre än den genomsnittlige pensionsspararen.

2017 års insättning i siffror

Dessa siffror gäller för insättningen av fondrabatter och arvsvinster samt uttag av avgifter för de senaste två åren:

  2017 2016
Fondrabatt 4 419 miljoner kronor 4 242 miljoner kronor
Arvsvinst 2 512 miljoner kronor 2 297 miljoner kronor
Överföringsvinst 5 miljoner kronor 6 miljoner kronor
Administrationsavgift 625 miljoner kronor 562 miljoner kronor

Den totala insättningen 2017 ligger på 6 666 miljoner kronor, vilket är 121 miljoner kronor högre än fjolårets 6 545 miljoner. Efter avdragen administrationsavgift är nettoskillnaden 2017 6 041 miljoner kronor, vilket kan jämföras med fjolårets 5 983 kronor. I år har pengarna fördelats över 7,21 miljoner PPM-konton, att jämföra med de 7,04 miljoner konton som delade på 2016 års insättning.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén