Den som står redo att ansöka till eftergymnasial utbildning på ett lärosäte har en mängd alternativ att välja mellan. För den som är intresserad av människor och framför allt av att hjälpa de som befinner sig i svåra situationer, kan socionom vara en lämpligt yrke att titta närmare på. I denna artikel ges en översikt av yrket i sig, arbetsmarknadens framtidsutsikt samt förväntad lön för socionomer.

Socionomens arbetsuppgifter

En socionom kan arbeta som exempelvis kurator, handläggare eller inom socialtjänsten. Beroende på yrkestitel har socionomen naturligtvis varierande arbetsuppgifter. Övergripande för samtliga är dock att arbetet syftar till att hjälpa andra människor som befinner sig i svåra situationer. Detta kan gälla exempelvis missbruk, biståndsärenden eller problematiska familjesituationer. För att kunna utföra sitt arbete samarbetar socionomer ofta med myndigheter, kommunala verksamheter och vården. Till viss del innebär arbetet också viss administration för att dokumentera ärenden. Vad gäller arbetstider arbetar de flesta socionomer vanliga kontorstider, men detta kan variera något beroende på rollen i fråga.

Vad gäller personliga egenskaper som är önskvärda, anses följande vara fördelaktiga för socionomer:

  • Social förmåga och empati
  • Stresstålighet
  • Gott omdöme
  • Förmåga att behålla lugnet

Yrkesprognos

Arbetsförmedlingen presenterar statistik i en datadriven modell över olika yrken och yrkesgrupper vad gäller möjligheten att få jobb inom dessa områden. En sökning på ”socionom” uppvisar en mycket positiv bild på såväl kort sikt, det vill säga inom ett år, som medellång sikt, vilket är över den kommande femårsperioden. Det finns alltså stor efterfrågan hos arbetsgivare och därmed goda möjligheter till arbete, även för den som börjar studera nu. Socionomprogrammet är 3,5 år långt och examen tas därmed inom femårsperioden som Arbetsförmedlingen bedömer ge goda förutsättningar på arbetsmarknaden. Socionomutbildningen finns på flera högskolor och universitet över hela Sverige.

Läget av löner för socionomer

Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån tjänar en socionom i genomsnitt 36 100 kronor i månaden. Medellönen skiljer sig något mellan de olika könen, där kvinnors medellön är 500 kronor mer i månaden än samma genomsnitt för män. Skillnaden är dock betydligt större mellan olika sektorer, där socionomers lön i genomsnitt, för både kvinnor och män, i den privata sektorn är 42 400 kronor, jämfört med 35 800 i den offentliga sektorn.