Turerna kring ett fåtal skandalomsusade fondbolag har lett till att premiepensionens vara eller inte vara nu är en hett omdebatterad fråga. Socialdemokraterna med statsminister Stefan Löfven i spetsen vill att systemet skrotas, medan bland annat Philip Scholtzé, vd för Unga Aktiesparare och Joacim Olsson, vd för Aktiespararna menar att det finns goda anledningar att rädda premiepensionen.

Premiepensionen hänger på en skör tråd

Olsson och Scholtzé har skrivit en debattartikel i Svenska Dagbladet där de tar ställning mot statsministerns förslag om att slopa premiepensionen, samt listar fem skäl till att systemet bör räddas. Premiepensionen, möjligheten att själv kunna välja ett antal fonder att placera en del av sina pensionspengar i, förhandlades igenom av de borgerliga partierna i samband med en överenskommelse om att göra om pensionssystemet.

Det har visat sig att vissa pensionssparare är mer aktiva än andra. De sparare som saknar kunskap eller intresse kan med fördel anlita en PPM-förvaltare som till exempel Advisor för att få hjälp med sitt PPM-sparande. Det är viktigt att inte vara passiv eftersom passivitet innebär att man förpassas till “AP7-soffan”.

Lösningen är inte att skrota premiepensionen

Scholtzé och Olsson menar att lösningen på problemet, för ingen sticker under stol med att PPM-systemet har vissa brister, inte är att avskaffa premiepensionssystemet utan förespråkar istället skärpt tillsyn. De bägge författarna till debattartikeln vill också se att en möjlighet införs att äga aktier genom PPM-systemet, samt att öka andelen skattepengar som avsätts till premiepensionen jämfört med inkomstpensionen.

Även på denna punkt är artikelförfattarna oense med de socialdemokrater som förespråkar att antalet valbara fonder minskas. Idag finns cirka 800 valbara PPM-fonder i systemet, men om vissa politiker får sin vilja igenom kan detta antal minskas markant. Förespråkare för ett minskat antal PPM-fonder pekar nämligen på länder där pensionsspararna inte har mer än dussintalet fonder att välja mellan.

De fem anledningar att rädda premiepensionssystemet som Olsson och Scholtzé tar upp i sin debattartikel är följande:

  • Premiepensionspengarna är de enda pensionspengarna som spararna verkligen har kontroll över.
  • PPM-systemet har visat sig vara framgångsrikt för de flesta pensionssparare. Enligt siffror från AMF har hela 99 procent av spararna haft en mer positiv värdeutveckling på premiepensionen än på inkomstpensionen.
  • Möjligheten att överlåta premiepensionen till partnern för att balansera upp skillnader i framtida pensionsutbetalningar.
  • Friheten för spararen att själv kunna välja PPM-fonder och därmed placeringsinriktning.
  • Premiepensionen kommer att vara en betydande del av yngre generationers slutliga pension. Genom PPM-systemet spås yngre människor få en högre pension än om premiepensionssystemet slopas.

Se till att säkra din framtid genom att planera med en fondförvaltare, det gör att du kan känna dig trygg inför framtiden när det närmar sig att gå i pension. Kontakta Advisor PPM och trygga din ekonomi.