Vilket larm passar ditt företag?

När man bestämmer sig för att skaffa ett företagslarm finns mycket att välja mellan. Systemen kan kombineras och anpassas på en mängd olika vis för att hålla lokalerna trygga och säkra från inbrott, stöld och skadegörelse. Securitas Direct är ett av Sveriges ledande företag när det kommer just till företagslarm och dit kan man vända sig om man har frågor och funderingar inför en installation. Man ska också tänka på att rådfråga med företagets försäkringsbolag innan man investerar i ett larm, eftersom dom kan ha särskilda krav på larmklass.

Olika larmklasser

Det finns flera olika larmklasser att tillämpa beroende på vilken typ av företag man driver. Bland annat tar man hänsyn till lokalernas storlek, vad som förvaras och till vilket värde samt några andra faktorer. Det är i regel försäkringsbolaget som avgör vilken larmklass som bör tillämpas, så det första man bör göra när man ska installera ett företagslarm är att prata med sin försäkringsrådgivare. Även företagen som säljer larm har goda kunskaper inom detta och det brukar sällan vara några problem att hitta rätt lösning.

Med eller utan kameraövervakning

Även om man tillhör en klass som inte kräver att man sätter upp övervakningskameror kan det vara värt att ändå överväga ett sådant system. Ett inbrottslarm stoppar vissa tjuvar men definitivt inte alla. Finns skyltar uppsatta kring lokalen som visar att området även övervakas av kameror skrämmer man med stor sannolikhet iväg några fler. Skulle tjuvarna ändå välja att ta sig in finns allt på film och chansen att man kan identifiera gärningsmännen blir såklart större.

Exempel från Securitas Direct

Inbrott och skadegörelse är tyvärr något som drabbar både stora och små företagare alldeles för ofta och obemannade lokaler ses som ett enkelt byte av den erfarne inbrottstjuven. Att skaffa ett larm kan alltså vara nödvändigt för att minska risken att bli utsatt. När man köper ett företagslarm från Securitas Direct får man inte bara ett larm som är direktkopplat till larmcentral utan man får även ett larm som är helt skräddarsytt efter företagets önskemål men framförallt behov.

Utifrån hur verksamheten och lokalen ser ut samt vilka önskemål och behov företaget har kommer man tillsammans fram till en bra lösning. Investeringen man gör kan på lång sikt spara in både pengar och huvudbry tack vare att man minskar risken att bli utsatt för brott.

Självklart kan även andra larmbolag anlitas. Securitas Direkt har tagits med som exempel utifrån dess storlek inom företagslarm i Sverige.